Meet4Research logo

Meet4research

Meet4research is een toonaangevend marktonderzoeksbureau dat al meer dan 15 jaar gespecialiseerd is in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en in openbare ruimtes. Met belevingsonderzoek stellen we onze klanten in staat om de juiste (beleids)beslissingen te nemen door ze van concrete en toegankelijke adviezen te voorzien. 

Kenmerkend voor belevingsonderzoek door Meet4research is onze kijk op de wereld. Wij bekijken de wereld door de ogen van mensen en hanteren een wetenschappelijk gefundeerde aanpak. We hebben onze kennis opgebouwd vanuit een intensieve samenwerking met publieke en (semi-publieke) opdrachtgevers, verschillende kennispartners en ruime praktijkervaring.

In het onderzoeksproces stellen we ons coöperatief op: we zijn ervan overtuigd dat je onderzoek niet vóór een opdrachtgever, maar mét een opdrachtgever uitvoert. We hechten dan ook veel waarde aan het investeren in de samenwerking met onze opdrachtgevers en onderzoekspartners.

Beleving

Beleving en gedrag worden in de praktijk vaak in één adem genoemd.

Toch gaat het hier om twee verschillende aspecten, die in elkaars verlengde liggen. Menselijk gedrag wordt beïnvloed door prikkels uit de omgeving die we met onze zintuigen waarnemen, meestal zonder dat we ons hier bewust van zijn. Ruim 95 procent van de omgevingsprikkels (geluid, temperatuur, kleur en geur) nemen we onbewust waar, maar álle omgevingsprikkels beïnvloeden onze gevoelens en daarmee ons gedrag.

Meet4research maakt het onbewuste meetbaar, zodat u met harde feiten op beleving kunt sturen.

Het inzicht van Meet4research komt voort uit tal van onderzoeken en studies in verschillende omgevingen. Dit helpt u om (nog) beter te kunnen sturen op beleving.

Ontwerpen, inrichten en toetsen van onderzoek
Organiseren en coördineren van de opdrachten
Dataverzameling en verwerking
Analyse, rapportage en advies
 • Ontwerpen, inrichten en toetsen van onderzoek

 • Organiseren en coördineren van de opdrachten

 • Dataverzameling en verwerking

 • Analyse, rapportage en advies

Onderzoek

Onderzoek onder bezoekers van openbare ruimtes en reizigers in het openbaar vervoer is vaak gericht op functionele aspecten; de zogenoemde dissatisfiers. Een voorbeeld van een dissatisfier is de hygiëne in een ruimte. Daar staat vaak tegenover dat er juist weinig aandacht wordt besteed aan aspecten die een ruimte aantrekkelijk maken; de zogeheten satisfiers. Bijvoorbeeld het kleurgebruik en de muziek in een wachtruimte of een fietsroute waar veel aandacht besteed is aan natuurlijk groen.

Totaaloordelen van bezoekers en reizigers worden gemiddeld voor maar liefst vijftig tot zestig procent bepaald door satisfiers. Met belevingsonderzoek brengen we de score van deze satisfiers in kaart. Beleving lijkt een ‘zacht’ begrip, maar is ‘hard’ meetbaar.

Vanuit economisch perspectief is het investeren in satisfiers vaak rendabeler dan het investeren in dissatisfiers. Juist daarom is belevingsonderzoek een aantrekkelijk instrument om waardevolle investeringen in kaart te brengen.

Resultaat

Belevingsonderzoek biedt concrete handvatten voor verbeterprogramma’s of (beleids)beslissingen. Door prikkels in een ruimte – bijvoorbeeld geur, kleur of muziek – af te stemmen op de functie van die omgeving, kun je emoties en gedrag positief beïnvloeden. Doordat daarmee de omgevingsprikkels logisch samenhangen, creëer je een hogere belevingswaarde.

Een hogere belevingswaarde kan op zijn beurt weer leiden tot nieuwe of hogere opbrengsten door middel van een langere verblijfstijd, meer bestedingen en/of herhalingsbezoeken.

Voorbeeld
Nieuwe bekleding SLT

Nieuwe bekleding SLT

Ervaar trein als stil + 0,5*
Ervaar geur in trein als prettig + 0,4
Meubilair voldoet aan wensen + 0,7
Ervaar interieur als net en schoon  + 0,9
Trein maakt verzorgde indruk + 0,7
Meubilair aantrekkelijk + 1,1
Goed onderhouden  + 0,8
Schone indruk meubilair + 1,3
Kleur stoelen past bij NS + 0,4

*Gemeten op een tienpuntschaal.

Trash Tree leidt tot positievere beleving park

Trash Tree leidt tot positievere beleving park

Aantrekkelijkheid park + 0,4*
Levendigheid park  + 0,4
Kleurrijkheid park + 0,3
Oordeel afvalbakken + 0,5

*Gemeten op een tienpuntschaal.

Opdrachtgevers

Onze klanten zijn onder andere concessieverleners, vervoerders, provincies en gemeenten op het gebied van mobiliteit en stadsvernieuwing. Dit zijn opdrachtgevers in zowel Nederland als in het buitenland.

 • Jaarbeurs

  Ontwikkeling van een monitor van de belevingsketen van beursbezoekers - vanaf aankomst in Utrecht t/m vertrek.

 • NS stations

  Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de StationBelevingsMonitor.

 • NS Reizigers

  Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de TreinBelevingsMonitor die o.a. toegepast wordt om belevingseffecten vast te stellen bij experimenten en evenementen.

 • Gemeentelijk Vervoer Bedrijf

  Ontwikkeling en pilot van diverse instrumenten om de beleving in de customer journey te meten (tram, bus, metro).

 • Merseyrail

  Station Experience Monitor
  Train Experience Monitor
  (op basis van ervaringen bij NS)

 • Prorail

  Project Wachttijdbeleving op kleine stations.

 • Kennisplatform CROW-KpVV

  Proef / pilot om de OV-barometer in de toekomst te ontwikkelen naar een belevingsmonitor (landelijk, tram-bus-metro-veer).

 • NODES (EU)

  Ondersteuning bij de ontwikkeling van een tool om op gestandaardiseerde wijze de klantbeleving op Europese stations meetbaar te maken.

 • Provincie Groningen

  Basismeting belevingsonderzoek op alle stations in de provincie Groningen voor project Facelift Noordelijke Stations.

 • Provincie Limburg

  Belevingsonderzoek treinstation Voerendaal voor groot renovatieproject.

 • Gemeente Almere

  Onderzoek naar sfeer-beleving en besteding-verblijfstijd in Almere-Centrum en zeven pleinen in het stadshart.

 • Gemeente Breda

  Belevingsonderzoek voor verbetering van pleinen in Breda en Tilburg.

 • Waterschap Aa en Maas

  Imago-onderzoek onder huishoudens binnen het district.

 • Eclectic

  Medewerker tevredenheidsonderzoek en strategieverkenning middellange termijn.

 • MCB Nederland

  Groepsessies met MCB-accounts over actuele ontwikkelingen in de staalindustrie.

Thema's

Enkele thema’s waar Meet4research onderzoek op uitvoert, zijn:

● Beleving in het openbaar vervoer (reis- en stationsbeleving)

● Hinderbeleving (bij aanleg- en onderhoudsprojecten)

● Fietsbeleving

● Beleving in stadscentra en specifieke openbare ruimtes

Highlights

Satisfactie

Sfeer, comfort en veiligheid in de (semi)publieke ruimte.

Samenwerking

In verkenning, samen mét onze opdrachtgever.

Resultaat

Verbeterde satisfactie leidt tot nieuwe of hogere opbrengsten.

Meet4research

Ontwerpen, inrichten en toetsen van onderzoek.

Research

Onderzoeken en studies in verschillende omgevingen.

Heeft u een onderzoeksvraag? Of wilt u weten wat Meet4research voor uw organisatie kan betekenen?

Contact

Meet4research werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het buitenland.

Bellen:
+31(0)88 254 2006
Bellen
Postbus:
Postbus 161
7400 AD Deventer
Mailen:
info@meet4research.nl
Mailen